StoryEditorPogrzeb w Polsce

Zasiłek pogrzebowy w 2024 roku będzie rekordowo wysoki! Znamy kwoty

10.01.2024., 11:08h
Zasiłek pogrzebowy wzrośnie w 2024 roku. Nowy rząd planuje znaczącą podwyżkę. Od kiedy zmiany i o jakiej kwocie mowa?

Organizacja pogrzebu bliskiej osoby łączy się z ogromnymi wydatkami. Wspomóc rodzinę może Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wypłacając tzw. zasiłek pogrzebowy.

Kiedy należy złożyć dokumenty?

Zgłaszamy się w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci bliskiej osoby. Oczywiście pod warunkiem opłacenia kosztów pogrzebu. Warto dotrzymać terminu, aby nie uległ przedawnieniu. Jeśli opóźnienie nastąpiło z przyczyn całkowicie niezależnych od wnioskodawcy, czy z powodu późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania osoby zmarłej, można złożyć dokumenty w ciągu 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Należy jednak dołączyć dowody, dzięki którym uargumentujemy opóźnienie. Może to być, np. zaświadczenie policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu, inny dokument urzędowy.

Jaka jest wysokość zasiłku?

W 2023 roku osobie, która opłaciła koszty pogrzebu, przysługiwał zasiłek w wysokości 4000 zł. Jeśli więcej osób partycypowało w opłatach, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy 2024 – ile wynosi?

Od 1 lipca kwota zasiłku wzrośnie o 2450 zł. Skąd ta zmiana? Zakładał ją program wyborczy Kolacji Obywatelskiej. Zasiłek pogrzebowy ma zostać podniesiony do 150 procent płacy minimalnej, która z początkiem lipca wyniesie 4300 złotych. Po krótkim obliczeniu już wiemy, że zasiłek pogrzebowy wzrośnie do 6450 zł.

Komu należy się zasiłek pogrzebowy ZUS?

Przede wszystkim członkom rodziny, którzy zorganizowali pogrzeb i opłacili organizację pochówku z własnej kieszeni, może to być:

 1. małżonek (wdowa lub wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 2. rodzice, macocha, ojczym i osoby przysposabiające,
 3. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione,
 4. dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 5. inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej, które nie ukończyły 18. roku życia,
 6. rodzeństwo,
 7. babcia i dziadek,
 8. wnuki,
 9. osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

image

Zasiłek pogrzebowy w 2024

FOTO: Envato Elements

Ale nie tylko. Prawo do zasiłku przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, osobie obcej, pod warunkiem pokrycia kosztów organizacji pogrzebu.

W jakiej sytuacji można otrzymać zasiłek pogrzebowy?

O zasiłek pogrzebowy można ubiegać się po śmierci osoby bliskiej z jednego tytułu, jeśli zmarły/zmarła:

 • pobierała emeryturę lub rentę,
 • miała przyznaną emeryturę pomostową,
 • była ubezpieczona w ZUS,
 • miała przyznane nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
 • zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia;
 • w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, ale spełniała warunki do jej uzyskania,
 • była cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 • miała przyznane świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 • pobierała rentę socjalną,
 • zmarła w wyniku wypadku lub choroby zawodowej powstałej w szczególnych okolicznościach,
 • była członkiem rodziny osoby wymienionej w punktach 1-4, 8 i 11.

image
Czy ksiądz może odmówić pogrzebu?

Kiedy ksiądz może odmówić pogrzebu?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy 2024 – jakie dokumenty są wymagane?

Przede wszystkim wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk Z-12), akt zgonu; oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem; dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (np. skrócone odpisy aktów stanu cywilnego); zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W niektórych przypadkach potrzebny będzie akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. 

Angelika Drygas

Fot. envato elements

Źródło: zus.pl

pogoda
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Opening and ending tag mismatch: meta line 1 and head in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): scale=1.0"><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"></head> in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : EntityRef: expecting ';' in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): eight:100%"><iframe id="main-iframe" src="/_Incapsula_Resource?SWUDNSAI=31&xinfo in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : EntityRef: expecting ';' in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): %29%20q%280%20-1%20-1%20-1%29%20r%280%20-1%29%20B12%284%2c315%2c0%29&incident_id in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : EntityRef: expecting ';' in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): 29%20B12%284%2c315%2c0%29&incident_id=1083000070009647209-13404043245978053&edet in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : EntityRef: expecting ';' in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): 284%2c315%2c0%29&incident_id=1083000070009647209-13404043245978053&edet=12&cinfo in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : EntityRef: expecting ';' in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): &incident_id=1083000070009647209-13404043245978053&edet=12&cinfo=04000000&rpinfo in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : EntityRef: expecting ';' in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): ent_id=1083000070009647209-13404043245978053&edet=12&cinfo=04000000&rpinfo=0&cts in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : EntityRef: expecting ';' in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): 0&cts=ftrYJQ58mH%2bjGOtNmMEB5aVRx0YzT%2b1cVqSPcm%2fMLAxM6EFPrFiTbLa0aWE1H5hu&mth in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : AttValue: " or ' expected in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): bjGOtNmMEB5aVRx0YzT%2b1cVqSPcm%2fMLAxM6EFPrFiTbLa0aWE1H5hu&mth=GET" frameborder= in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : attributes construct error in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): bjGOtNmMEB5aVRx0YzT%2b1cVqSPcm%2fMLAxM6EFPrFiTbLa0aWE1H5hu&mth=GET" frameborder= in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Couldn't find end of Start Tag iframe line 1 in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): bjGOtNmMEB5aVRx0YzT%2b1cVqSPcm%2fMLAxM6EFPrFiTbLa0aWE1H5hu&mth=GET" frameborder= in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 1 and iframe in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): uccessful. Incapsula incident ID: 1083000070009647209-13404043245978053</iframe> in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Opening and ending tag mismatch: meta line 1 and body in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): ul. Incapsula incident ID: 1083000070009647209-13404043245978053</iframe></body> in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Opening and ending tag mismatch: meta line 1 and html in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): apsula incident ID: 1083000070009647209-13404043245978053</iframe></body></html> in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Premature end of data in tag META line 1 in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): apsula incident ID: 1083000070009647209-13404043245978053</iframe></body></html> in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Premature end of data in tag head line 1 in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): apsula incident ID: 1083000070009647209-13404043245978053</iframe></body></html> in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 1: parser error : Premature end of data in tag html line 1 in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): apsula incident ID: 1083000070009647209-13404043245978053</iframe></body></html> in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 159

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/elitapwr-dev.storyeditor.eu/web/templates/site/html/mod_custom/wiesportal-pogoda-ceny-kursy.php on line 163
kursy walut
14. czerwiec 2024 00:16